بعضی ها...

حال و هوای این روزمرگی های جدید همان دلم می خواهد های مُدامِ ذهنم است ولی..

بگذریم از خودم که بیرون بیایم باید بگویم که هیچ خبر جدیدی نیست!

تند تند عاشق می شوند،تند تند دوست می شوند،تند تند ازدواج می کنند،تند تند عکس می فرستند،تند تند بچه دار می شوند،تند تند عوض می شوند،تند تند دور می شوند،تند تند دور تر می شوم...

البته این ماهیت دنیای رفاقت دخترها با هم است.

دلم همه ی بعضی های زندگی ام را می خواهد مثلا همون بعضی ها که مُرده اند و هیچوقت فراموش نمی شوند.همون بعضی ها که یک روز بهترین دوستم بودند همون بعضی ها که هیچوقت ندیدمشون ولی تا صبح باهاشون چت می کردم و خوش بودم.همون بعضی ها که معصومانه عاشقم بودند ...

با چشم های بسته به جلو می روم می جنگم می ترسم دلم می خواهد طبق عادت فرار کنم ولی دل به دریا می زنم می روم...

درست و غلطش را نمی دانم.

دلم از اون بعضی ها می خواهد!

 

 پ ن:  راستی! هِی تو! اینجا بوی چشم هایت را می دهد!

/ 1 نظر / 29 بازدید
علی

همون بعضی ها که معصومانه عاشقم بودند... :) دلت برای خود عشق تنگ شده یا معشوقی؟