/ 2 نظر / 21 بازدید
بهگل

چرا نمی نویسید... تولدتون هم ننوشتید.ایمیلم به دستتون رسید؟ خیلی ممنونم که با صبر و حوصله جوابم رو دادین.حرفاتون خیلی به من کمک کرد

علی

سلام دختر همیشه مهربون و معصوم.چرا دیگه غر نمی زنی؟ چه خبر از دانشگاه؟ چه خبر از محل کار؟ چه خبر از عشق؟ چه خبر از خودت؟