مرگ یک فرشته...

همیشه تلاش کرده ام با همه وجودم تلاش کرده ام ولی خیلی سخت تر از چیزی که حقم باشد به دست آورده ام.وقتی به دست می آورم خیلی زود از دست می دهم و اگر از دست ندهم یک چیز بزرگتر از دست می دهم.

خیلی وقت است از ترس از دست دادن از زندگی هیچ چیز نخواسته ام.

 می دانم شادی بر من حرام است.

می ترسم! از،از دست دادن های دیگر می ترسم.

/ 0 نظر / 23 بازدید